Prezes Stowarzyszenia WRAZIDLOK poprowadził dyskusję w Kinie Kosmos 24.1.2020r. W teakcie dyskusji zastanawiano się nad miejscem wierzących i miejscem religii we współczesnym świecie,

Foto: Mariusz Grzegorz Orłów