Spotkanie 20.2.2020r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piekarach Śląskich poświęcone było archiwom, w których znaleźć można informacje o członkach m.in.: Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska oraz walczących w trzech powstaniach śląskich, Armii Krajowej i Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, a także Wehrmachcie, do którego w latach II Wojny Światowej powołanych zostało wielu Ślązaków.
Autor książki „Odszukaj dziadka w…” prezentował dokumenty, które można otrzymać z różnych instytucji oraz wskazał na zasoby internetowe, gdzie można poszukiwać informacji o przodkach i krewnych.
Zdjęcie ze strony: http://biblioteka.piekary.pl/