O Ławkowych Myślnikach informacje opublikowały: 

https://miastozabrze.pl/2022/10/19/lawkowe-myslniki-w-zabrzu-plus-wyklad-o-rodzie-henckel-von-donnersmarck/ 

https://www.youtube.com/watch?v=CycAT_xwn8U