W linku rozmowa z dr. Łukaszem Zimnochem w Telewizji TVT, którą przeprowadziła Anna Gołkowska.
W wywiadzie poruszane są rożne wątki, ale Śląsk i Stwarzyszenie WRAZIDLOK to jej najwazniejsze elementy składowe. 

https://www.youtube.com/watch?v=6m76sZdhAwQ