12.08.2018 r. - IV Konwentykiel „Ci wspaniali Ślązacy”.

12.12.2018 r. - V Konwentykiel „Blaski i cienie wielkich arystokratów – Hochbergowie”.

3.02.2019 r. - „Ksiądz Ficek śląski”- spektakl w piekarskiej Bazylice.

7.07.2019 r. - „Ksiądz Ficek śląski” – przedstawienie historyczne w Nakle Śląskim.

20.07.2019 r. - W świerklanieckim parku o historii – VI Konwentykiel.

27.07.2019 r. - Operetka w świerklanieckim parku - VII Konwentykiel.

25.08.2019 r. - Piekarska Kalwaria - mapping na fasadzie kościoła - cykl artykułów.

Tu wszystkie teksty