W dniach 10-11 maja 2019 roku, w kościele Zbawiciela na tarnogórskim rynku, odbył się pierwszy pokaz multimedialny we wnętrzu budynku, pt. "Ci wspaniali Ślązacy". Pokaz przypomniał sylwetki Jana Dobrego, Matki Ewy, Jerzego Pobożnego, Johna Baildona, Friedricha Wilhelma von Redena, ród Henckel von Donnersmarck oraz Wojciecha Korfantego.

Dodatkową atrakcją było oprowadzanie przez wykwalifikowanych Przewodników - Teresę Szydłowską, Ilonę Otrząsek, Łukasza Robaka -  po tarnogórskim rynku.

Gościliśmy Tarnogórski Rajd Rowerowy oraz Grupę Redena. Widowisku towarzyszyła wystawa prac Mirosława Ogińskiego.