7 lipca 2019 roku, w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nakle Śląskim, dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, zostało wystawione widowisko, upamiętniające ks. Jana Alojzego Ficka.

Ksiądz Jan Alojzy Ficek 170 lat temu ukończył budowę kościoła pw. Najświętszej Marii Panny i św. Bartłomieja. Patronat nad obchodami rocznicy objął Arcybiskup Metropolita Katowicki Wiktor Skworc. Patronami medialnymi wydarzenia są: Gość Niedzielny, Dziennik Zachodni i Radio Piekary.

Krystyna Kosmala Starosta Tarnogórski podsumowuje działanie piekarskiego farorza: „Ksiądz Ficek to jeden ze zworników wspólnej, śląskiej wyobraźni, to postać wielka obrosła mitami i legendami. Widowisko opowiada o znaczeniu tego kapłana dla rozwoju katolicyzmu społecznego, nurtu, który do dziś jest ważną ideą aktywizującą wielu mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego.”

Ksiądz Jan Alojzy Ficek to administrator, a później proboszcz piekarskiego kościoła Najświętszej Marii Panny i św. Bartłomieja w latach 1820-1862. Budowniczy kościoła, inicjator ruchów trzeźwościowych na Śląsku, gorliwy kapłan, animator ruchu wydawniczego i czytelniczego.

Ksiądz Eugeniusz Bill, proboszcz w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nakle Śląskim przypomina o związkach Nakła z Piekarami: „Fundatorzy naszego kościoła ród Henckel von Donnersmarck to także donatorzy na rzecz budującej się świątyni w Piekarach Śląskich. Patrząc na śląskie losy w wieku XIX widać, że różne wyznania, różne tradycje, różne narody potrafiły działać na rzecz dobra wspólnego. Ta lekcja warta jest ponownego przypomnienia.”

Autorami tekstu są Iwona Holeczek i Łukasz Zimnoch. Za oprawę muzyczną odpowiadała Aleksandra Batog. W przedstawieniu wystąpili Słuchacze Piekarskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku: Czesława Kolano, Wacława Jagielska, Czesław Garczarczyk, Halina Czapla-Ilg oraz Klarysa Zimnoch i Łukasz Zimnoch.

Widowisko „Ksiądz Ficek śląski” to przypomnienie największych dokonań tego pamiętnego proboszcza kościoła NMP w Piekarach Śląskich. W trakcie widowiska usłyszeć można było utwory: „Cztery melodie śląskie” Witolda Lutosławskiego; „Aria na strunie G” Jana Sebastiana Bacha; „Kanon” Johanna Pachelbela; „Adagio z I kwartetu smyczkowego” Stanisława Moniuszki. Utwór „Ave Maria” Franza Schuberta wykonała Joanna Wojtaszewska.