Za nami aktywny weekend. W sobotę Marlena Szyszka opowiadała o wielkiej miłości Blanki i Guida w Pałacu Kawalera, Alicja Szysler poprowadziła pierwszą świerklaniecko - piekarską rajzę rowerową.
W niedzielę o 12.00 dr Łukasz Zimnoch oprowadzał po Parku w Świerklańcu. O tej samej godzinie Teresa Szydłowska pokazywała kolejarskie Tarnowskie Góry. 
Pałac Kawalera gościł też zajęcia z tanga i odbyła się prelekcja w ramach Salonu Śląskiego. 
Zwieńczeniem było oprowadzanie po kościele w Nakle Śląskim.