Salon Śląski w sobotę 21.09.2021 będzie gościł dr. Andrzeja Kaluzę wydawcę w Instytucie Polsko - Niemieckim . Opowie on o tym, co dzisiejsi Niemcy wiedzą o Górnym Ślasku.

Dr Andrzej Kałuża jest redaktorem rocznika Jahrbuch Polen- poświęconego w tym roku sprawom Górnego Śląska: https://www.deutsches-polen-institut.de/.../jahrbuch-polen/
Jahrbuch kieruje się do niemieckiego odbiorcy. W Niemczech mieszka około miliona Górnoślązaków, ale czy coś z tego wynika? Np. dla dzisiejszego Górnego Śląska? Olbrzymia większość żyjących w Niemczech "aussiedlerów" utrzymuje - jeśli w ogóle - to tylko prywatne kontakty z pozostałą w Polsce rodziną. Brak szerszego zainteresowania współczesnością, historią, językiem, brak zainteresowania kulturą, literaturą, filmem. Jak to zmienić?

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.