Wiosna magnetyzuje tłumy, Tłumy chcą słuchać magnetyzującej historii rodu Henckel von Donnersmarck.

Sobotnią grupę podjęła Marlena Szyszka.