Spotykamy się w kościele Świętego Krzyża przy ulica ks. Jana Frenzla 42, Bytom, o godz. 15.00 24.09.2023r. 

Rajza odbędzie się w ramach przeglądu: „Przystanek Śląsk” 
Organizatorem przeglądu „Przystanek Śląsk” jest Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego. 

Plan Rajzy: 
Spotykamy się przed kościołem Świętego Krzyża w Miechowicach ul. Frenzla 42. 
Na naszej trasie znajdą się jeszcze dwa obiekty: Pałac w Miechowicach i Domek Matki Ewy w Ostoi Pokoju. 

W trakcie rajzy opowiemy o:
Geniuszu – czyli Theodorze Erdmanie Kalidem, najwybitniejszym śląskim rzeźbiarzu, twórcy Maddonny, która znajduje się w prezbiterium świątyni.
Bogaczu – Franciszku Winklerze –menadżerze, naukowcu, inżynierze, który zgromadził olbrzymią fortunę.
Aniele - którym jest diakonisa  Matka Ewa niosąca pomoc wszystkim potrzebującym. 

Rajzę powiodą:
Red. Józef Krzyk - historyk i publicysta. Autor i współautor kilku książek dotyczących Górnego Śląska, m.in. Korfanty. Silna Bestia, Wojna papierowa, Spacerownik powstańczy, Szałfynster.


dr Łukasz Zimnoch - prezes Stowarzyszenia WRAZIDLOK, pomysłodawca Szlaku Magnatów Przemysłowych, realizator widowisk multimedialnych w tym mappingowych, koncertów, pokazów mody, rzecznik prasowy koncernu energetycznego, wyróżniony nagrodami indywidualnymi za osiągnięcia w obszarze Public Relations („Miód” wyróżnienie nadawane przez „Dziennik Zachodni”, dziesiątka najlepszych rzeczników miesięcznika „Home & Market” w roku 2011). Autor dwóch książek: „Marketing dla naukowca i inżyniera” i „Po przebudzeniu”. Stypendysta marszałkowski w 2022r. w dziedzinie kultury. W 2022r. otrzymał "Grację" nagrodę gminy Świerklaniec przyznawaną za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej. W 2022r. otrzymał także dyplom Marszałka Województwa Śląskiego za zasługi w rozwoju turystyki.