Projekt zgłoszony przez dr Łukasza Zimnocha, prezesa Stowarzyszenia WRAZIDLOK wygrał w marszałkowskim budżecie obywatelskim i zostanie zrealizowany w przyszłym roku. 

O tym sukcesie pisze Gazeta Wyborcza. Więcej: https://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,27636993,caloroczne-widowisko-ze-swiatlem-i-dzwiekiem-na-fasadzie-palacu.html