Nasz nieodżałowany kolega Mirosław Ogiński zmarł pod koniec 2021r. 
Pożegnaliśmy go organizując wystawę, zaś Gwarek nakręcił wspomnieniowy film.
Tu do filmu link: https://www.facebook.com/754648598052354/videos/702857471048306