Piszą o Gyburstagu Kołoca w Katowicach:

https://www.wkatowicach.eu/miasto/wydarzenia-w-katowicach/Gyburstag-Koloca-w-Katowicach/idw:167

https://telewizjatvt.pl/ogloszenia/gyburstag-koloca-w-katowicach/

https://itvm.pl/n/wydarzenia/08/18/gyburstag-koloca-i-prezentacja-ksiazki-bronislawa-watroby-i-tomasza-wrony/

https://www.slazag.pl/ko%C5%82ocz-symbol-%C5%9Bl%C4%85skiej-go%C5%9Bcinno%C5%9Bci-b%C4%99dzie-mia%C5%82-gyburstag.-dostanie-w-prezencie-ksi%C4%85%C5%BCk%C4%99-o-sobie