W sobotę 29 kwietnia i niedzielę 30 kwietnia 2023r. odbyły się trzy rajzy, które poprorowadzili: Teresa Szydłowska, Zofia Lesiewicz i dr Łukasz Zimnoch.

Novum jest nocna rajza w niedzielę.