Za nami kolejne świerklanieckie rajzy. W sobotę oprowadzała Małgorzata Porada, zaś w niedzielę Jakub Groń. Były to debiutanckie oprowadzania nowych członków Stowarzyszenia.