Stowarzyszenie WRAZIDLOK zorganizowało sprzątanie Cmentarza Ewangelickiego w Świerklańcu w sobotę 21.10.2023r. Uprzątnęlismy śmieci, wygrabiliśmy liście i skoszoną trawę, kilka nagrobków udało się wydobyć z ziemi. Na zakończenie sprzątania wierzący pomodlili się wspólnie, zaś niewierzący oddali się refleksji. 

Podziękowania: Marek Cyl za wszechstronną pomoc

Organizator Monika Muszyńska

Pomysłodawca Ferdynand Skiba

Modlitwa i praca ks. Sebastian Mendrok

Wycinka Nadleśnictwo Świerklaniec; OSP Świerklaniec i Świerklaniec Urząd Gminy

Na cmentarzu pracowali: @Monika Muszyńska z Mamą, Sabina Frankowska-Zięcina z mężem Dawidem i synem Bartkiem, @Katarzyna Grosz - Pochala z mężem, Małgorzata Niesyto; @Małgorzata Porada; Justyna Zoworka Agata z ekspercką wiedzą; Ferdynand Skiba; @Andrzej Franielczyk @ Gabriel Słota, Adam Szwajnoch, Zofia Lesiewicz, dwom Panom z kosami spalinowymi, jednym anonimowym Panem, który był najwcześniej, a widać go na zdjęciu i Łukasz Zimnoch

Dzięki za wizytę Radio Katowice