Za nami Zdrowotna rajza po Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Zabrzu, którą powiedli Józef Krzyk i dr Łukasz Zimnoch

Dziękujemy Halina Bieda - Senator RP za pomoc organizacyjną. bez niej cykl rajz nie doszedłby do skutku.

Dziękujemy także Śląski Uniwersytet Medyczny, który wsparł nas organizacyjnie.

Rajza odbyła się w ramach przeglądu: „Przystanek Śląsk”. Organizatorem przeglądu „Przystanek Śląsk” jest Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego

Dziekujemy także Panu Piotrowi Sobelowi i Anna Gołkowska

Foto: @Kasia Grosz - Pochala