Widokówki ze Świerklańca pochodzą z prywatnych zbiorów: 

  • Sabiny Frankowskiej-Zięcina